Waarom deze fusie?

In het voorjaar van 2023 hebben Tielt, Meulebeke en Pittem elk hun bestuurskracht laten onderzoeken. Elk gemeentebestuur vond de tijd rijp om na te denken over hoe ze ook in de toekomst een sterke dienstverlening en organisatie aan hun inwoners en medewerkers kunnen bieden. De resultaten van het bestuurskrachtonderzoek zijn hier terug te vinden.

Hoewel Pittem ervoor koos om alleen verder te gaan, hebben Meulebeke en Tielt besloten de krachten te bundelen via een fusie. Volgens de resultaten van het bestuurskrachtonderzoek is de fusie een logische keuze. De gemeenten vertonen al veel samenhang op gebieden zoals wonen, werken, onderwijs en vrije tijd. We delen veel andere samenwerkingsverbanden en staan voor gelijkaardige uitdagingen, waarin we elkaar kunnen versterken. De fusie zal bovendien aanzienlijke (financiële) voordelen opleveren, waar uiteindelijk de inwoners en medewerkers de vruchten van zullen plukken. Dit vormde dé voornaamste motivatie voor de gemeenteraden om in juli 2023 de principiële beslissing (de “verloving”) goed te keuren.