Visienota

Tielt en Meulebeke slaan de handen in elkaar en vormen vanaf 1 januari 2025 een nieuwe fusiegemeente. Deze visienota kijkt vooruit naar een veelbelovende toekomst.

De bouwstenen van de fusiegemeente:

  • Samen sterk: We werken samen met iedereen in onze gemeente.
  • Grenzeloos vernieuwend: We staan open voor verandering en nieuwe ideeën.
  • Elke inwoner mee: Iedereen is belangrijk, ongeacht achtergrond of situatie.
  • Dichtbij onze burgers: Ondersteuning en dienstverlening voor en dichtbij al onze inwoners, bezoekers en ondernemers 

Duurzaam ruimtelijk beleid: stad en platteland gaan hand in hand 

In onze nieuwe gemeente hebben we rust én de voorzieningen die je in een stad vindt. We maken een bruisende stad, helpen ondernemers, en zorgen voor groene plekken. Dorpen blijven plekken waar de buurt gezellig levendig is en wonen betaalbaar moet blijven. We denken ook aan het klimaat en willen duurzaam zijn. 

Onderwijs en vrije tijd verbindt, lokaal en regionaal 

We streven naar een toegankelijk en gevarieerd vrijetijdsaanbod voor alle leeftijden en doelgroepen. Lokale verenigingen behouden hun eigen karakter, krijgen ondersteuning, en dragen bij aan een levendige buurt. 

Bouwen aan het welzijn van élke Inwoner 

We slaan de handen in elkaar voor betere zorg en ondersteuning. Ouderen, kinderen, jongeren, iedereen hoort erbij. We willen een gemeente waar iedereen zich goed voelt. 

Samen sterker als toonaangevende dienstverlener én werkgever 

Samen groeien we en maken we de gemeente beter. We willen een goede werkgever zijn waar medewerkers graag werken, zodat we aan onze inwoners een goede dienstverlening kunnen voorzien. 

Een toegankelijke en hedendaagse dienstverlening en communicatie 

We willen onze dienstverlening verbeteren, online en persoonlijk. We willen bereikbaar zijn en duidelijk communiceren. Iedereen moet makkelijk bij ons terecht kunnen. Bovendien vinden we de stem van onze inwoners belangrijk, en gaan we hen betrekken bij het vormen van de nieuwe gemeente. 

Kansen en uitdagingen 

De fusie brengt kansen en uitdagingen. We willen groeien en belangrijk zijn in de regio. We moeten slim kiezen en goed luisteren naar wat jij nodig hebt. Samen maken we Tielt en Meulebeke een fijne plek om te wonen! 

Samen bouwen we aan een mooie toekomst voor Tielt en Meulebeke.  
Met ieders stem en inzet maken we onze gemeente beter en sterker.  

Samen zorgen we voor de ondersteuning en dienstverlening die onze burgers, verenigingen en ondernemers nodig hebben en verdienen. Laten we samen groeien, vernieuwen en voor elkaar zorgen.  In Tielt en Meulebeke is iedereen belangrijk, en samen zijn we sterk(er) voor de toekomst! 

Downloads