Toegankelijkheid

Stad Tielt  streeft ernaar de website toegankelijk te maken overeenkomstig het bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze verklaring is van toepassing op de website www.fusietieltmeulebeke.be 

De website www.fusietieltmeulebeke.be  voldoet volledig aan de bepalingen inzake digitale toegankelijkheid zoals voorgeschreven door het bestuursdecreet.

Aanpak om de toegankelijkheid te bevorderen

Stad Tielt heeft de volgende maatregelen genomen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

  • Interne controle vóór publicatie: de webredactie controleert vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: de webredactie voert tussentijdse controles uit op de content.

Op www.fusietieltmeulebeke.be wordt doorgelinkt naar andere websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.

Beperkingen en alternatieven

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. Het lokaal bestuur Meulebeke kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

Wens je extra informatie over deze documenten, stuur dan een  e-mail naar communicatie@tielt.be 

Feedback

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van de website? Meld dit dan via e-mail aan communicatie@tielt.be. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen.