Nieuwe straatnamen: hoe gaat dat?

In maart 2024 konden de bewoners van alle straten waarvoor in beide gemeenten een naamsverandering geldt vanaf 1 januari 2025, stemmen uit een aantal suggesties op de straatnaam van hun voorkeur.


Doel van die naamwissel is om mogelijke verwarring na de fusie tussen gelijke of gelijkaardige straatnamen uit te sluiten. De lijstjes in kwestie zijn hierna aangegeven (bestaand versus nieuw).

Voor Tielt

GalgestraatStropstraat (*)
GroenestraatKerkuilstraat
Henri DunantstraatSolferinostraat
KapellestraatVelodroomstraat
MarialoopsesteenwegMariënhovestraat
Sint-AmandstraatMaerlestraat
SteenstraatVakstraat
SteenovenstraatSteenbakkerstraat
VeldstraatDerdewijkstraat

(*) eerder bepaald binnen de fusie tussen Wingene en Ruiselede

Voor Meulebeke

BlekerijstraatRoterijstraat
HoldestraatParkstraat
HoogstraatMouterijstraat
KasteelstraatKasteeldreef
KerkstraatGisthuisstraat
KortrijkstraatDriehoekstraat
MarktMeulebeke Plaats
MeerlaanstraatGanzenhof
NieuwstraatBonte Berenstraat
Oude PittemstraatPittemse Binnenweg
PoelvoordestraatKorte Kouter
ProcessiewegSchietspoelstraat(*)
VolderstraatVlasstraat
VredestraatRegenboogplein
WeverstraatSpinnerijstraat


(*) eerder bepaald via verlenging van de bestaande Schietspoelstraat


Inmiddels kregen alle inwoners, eigenaars of bedrijven in de betrokken straten een brief waarin hun nieuwe straatnaam is aangegeven. 

In een volgende fase worden allen uitgenodigd op een infosessie waar de volgende concreet te nemen stappen worden geschetst. De nieuwe namen worden principieel goedgekeurd door de gemeenteraad van begin mei. Daarna start een openbaar onderzoek dat minstens 30 dagen zal lopen. De definitieve goedkeuring van de nieuwe namen is dan geagendeerd op de gemeenteraad van begin juli.


Voor de meeste inwoners verandert er niets aan het adres, omdat ervoor is gekozen om de namen Tielt en Meulebeke én de postcodes te behouden. Maar sommige straatnamen komen voor in zowel Tielt als Meulebeke of lijken heel erg op elkaar. Om verwarring te voorkomen, zijn we verplicht om die straatnamen te wijzigen uiterlijk tegen 1 januari 2025. Dat is belangrijk voor de postbedeling maar zeker ook voor de hulpdiensten bij noodsituaties.

Ontving je een brief of was je op onze bijeenkomsten in december? Dan weet je dat jouw straatnaam zal veranderen. Maar maak je geen zorgen: je hebt inspraak! We nodigen de  inwoners uit om deel te nemen aan ons participatietraject om samen een nieuwe straatnaam te kiezen.

Hoe gaat het in z'n werk?

Infomoment voor bewoners, eigenaars en bedrijven van de betrokken straten 

Op maandag 11 december was er een infomoment in Tielt en Meulebeke, waarbij we betrokken eigenaars, bewoners en ondernemers informeerden over het proces van de naamswijziging. Dank aan iedereen die aanwezig was! Zoals aangegeven in de infosessie is de input van de inwoners van onschatbare waarde. We kijken uit naar de verdere samenwerking in het vormgeven van de nieuwe straatnamen van onze fusiegemeente.

Enkele richtlijnen

Straatnamen worden met zorg gekozen, passend bij de locatie of geschiedenis van de straat. We vragen suggesties voor nieuwe namen aan de Roede van Tielt, de heemkundige kring van Meulebeke en de cultuurraden van Tielt en Meulebeke. Er gelden hierbij richtlijnen, zoals het vermijden van functievermeldingen, bijzondere aandacht voor vrouwennamen en een eenvoudige schrijfwijze. Ben je zelf ook creatief of wil je graag jouw bijdrage leveren? Meld jouw idee vóór eind december en voeg jouw motivatie voor de straatnaam toe. Wij zorgen dat jouw suggestie door de adviesraden overwogen wordt. De lijst van de straten in kwestie vind je op de fusiewebsite.

Participatie van bewoners, eigenaars en bedrijven van de betrokken straten

Ook de adviesraden zullen verschillende suggesties per straat opstellen, waar de bewoners, eigenaars of bedrijven van de straten in kwestie dan op kunnen stemmen. Zo kiezen zij hun eigen straatnaam! De resultaten zijn bindend en worden na de stemming bekendgemaakt.

Zo weinig mogelijk administratieve lasten voor de bewoners

Om de administratieve impact bij een adreswijziging te verminderen, werkt de Vlaamse overheid samen met verschillende organisaties. Net zoals bij vorige fusies, weten we dat heel wat dingen automatisch worden aangepast. Denk aan wijzigingen in het rijksregister, kadaster, sociale zekerheid, ziekenfonds, kentekenbewijzen, abonnementen bij De Lijn, bpost, telecom, nutsmaatschappijen, energieleveranciers, verzekeringen… Momenteel maakt de Vlaamse overheid afspraken over hoe ze dat precies gaan regelen; we verwachten het resultaat daarvan in het voorjaar van 2024.