Bekendmaking openbaar onderzoek straatnamen

Het college van burgemeester en schepenen maakt hierbij bekend dat, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28/01/1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 29/11/2002, een openbaar onderzoek wordt geopend.

Het openbaar onderzoek handelt over het toekennen van volgende nieuwe straatnamen:

HUIDIGE STRAATNAAM

NIEUWE STRAATNAAM

BlekerijstraatRoterijstraat
HoldestraatParkstraat
HoogstraatMouterijstraat
KasteelstraatKasteeldreef
KerkstraatGisthuisstraat
KortrijkstraatDriehoekstraat
MarktMeulebeke Plaats
MeerlaanstraatGanzenhof
NieuwstraatBonte Berenstraat
Oude PittemstraatPittemse Binnenweg
PoelvoordestraatKorte Kouter
VolderstraatVlasstraat
VredestraatRegenboogplein
WeverstraatSpinnerijstraat
ProcessiewegSchietspoelstraat

Deze straatnamen zijn voorlopig aanvaard door de gemeenteraad op 2 mei 2024 voor de straatnaamswijzigingen in de betrokken straten in het kader van de fusie.

Het openbaar onderzoek loopt gedurende een termijn van 30 dagen, van 9 mei 2024 tot en met 10 juni 2024.

Eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen, markt 1, 8760 Meulebeke uiterlijk op 10 juni 2024.

Hebt u bezwaar tegen de beslissing van de gemeenteraad van 2 mei 2024 laat ons dat dan weten:

  • Digitaal via dit formulier.
  • Per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 8760 Meulebeke
  • Tegen ontvangstbewijs afgeven aan het onthaal van het gemeentehuis, Markt 1 8760 Meulebeke
  • Door het doorsturen ervan via e-mail: fusie@meulebeke.be

Van zodra er meer informatie beschikbaar is vanuit Vlaanderen zal er voor de betrokken bewoners, eigenaars en bedrijven een infosessie georganiseerd worden om hen te informeren over de stappen die men concreet zal moeten ondernemen naar aanleiding van de straatnaamwijziging.