Aankondiging nieuwe gemeentenaam en plan van aanpak nieuwe straatnamen

Gepubliceerd op  woensdag 11 okt 2023 om 11:42 uur
Afgelopen zomer namen de gemeenteraden van Tielt en Meulebeke de principiële beslissing tot een fusie van de beide besturen. De komende weken en maanden wordt de fusie voorbereid. In de voorbereiding van het fusietraject moeten er enkele belangrijke beslissingen worden genomen.

Eén daarvan is de keuze van een naam voor de nieuwe gemeente. Hierbij werd zorgvuldig overwogen hoe de lokale identiteit en historische waarde behouden kan worden, terwijl ook rekening gehouden wordt met kostenefficiëntie en het gemak voor alle inwoners.

"Na grondige overweging zal de fusiestuurgroep voorstellen aan de gemeenteraad om geen nieuwe gemeentenaam te kiezen, maar de namen én postcodes van de beide lokale besturen “Tielt” en “Meulebeke” te behouden. De nieuwe fusiegemeente krijgt de hoofdnaam “Tielt", samen met een inspirerende baseline die de verbondenheid met en identiteit van Meulebeke benadrukt. Er zal een baseline ontworpen worden die via een participatief traject gekozen wordt. De gemeentenaam met de gekozen baseline wordt tegen het einde van het jaar aan de beide gemeenteraden ter beslissing voorgelegd", zeggen burgemeesters Luc Vannieuwenhuyze (Tielt) en Dirk Verwilst (Meulebeke).

Verschillende argumenten liggen dan ook aan de basis van de keuze. Zo blijft de rijke geschiedenis die is gelinkt aan de gemeentenamen behouden. De stadsnaam "Tielt" bestaat al sinds de middeleeuwen en leende tijdens de geschiedenis zijn naam aan de ruimere regio waar Meulebeke ook steeds deel van uitmaakte. Bovendien blijft onze lokale identiteit behouden en blijven Tieltenaars en Meulebekenaars verbonden aan hun eigen gekende gemeenten. Tot slot is het behouden van onze namen kostenefficiënt en eenvoudig: de inwoners en bedrijven hoeven de plaatsnaam/postcode in hun adres niet te wijzigen. 

Daarnaast is er aandacht besteed aan de uitdaging rond straatnamen die dubbel voorkomen in Tielt en Meulebeke. We zijn momenteel bezig met de getroffen straten te inventariseren. Nadien communiceren we over welke straten het gaat, en hoe we neutraal en objectief zullen kiezen welke straten een nieuwe naam moeten krijgen. In de keuze voor een nieuwe straatnaam geven we de betrokken inwoners graag een stem: zij zullen hierin mee kunnen participeren. Deze nieuwe straatnamen worden door de beide gemeenteraden vastgelegd uiterlijk eind 2024.  

Deze keuzes zijn het resultaat van zorgvuldige afwegingen. We zijn ervan overtuigd dat deze fusie de toekomst van onze gemeenten zal versterken en dat we onze inwoners een betere dienstverlening zullen kunnen bieden.  

Op dinsdag 10 oktober vonden de infosessies voor de inwoners plaats, waar de bovengenoemde keuzes eveneens werden toegelicht.