Definitieve beslissing tot fusie

Beide gemeenteraden keurden de fusiebeslissing definitief goed tijdens de gemeenteraden van donderdag 7 december. 

Afgerond
Start 07-12-2023
Einde 07-12-2023

Meteen een mijlpaal binnen het fusieproces, dat begon met de principiële goedkeuring in juli. Daarmee is ook de initiële fase van het fusieparcours afgerond, dat vooral was gericht op administratieve en juridische aspecten. Vanaf 2024 verschuift de focus naar actieve participatie en betrokkenheid van inwoners, adviesraden, ondernemers en medewerkers.