Participatie

In het najaar van 2023 blikten we met enthousiasme vooruit naar een veelbelovende toekomst voor onze fusiegemeente. Nu is het jouw beurt om mee na te denken over die nieuwe gemeente en de legislatuur van morgen. We nodigen je daarom uit op de fusiefora, drie inspirerende bijeenkomsten waar je met andere inwoners, verenigingen, ondernemers en adviesraden van gedachten kan wisselen over drie verschillende thema’s.

De betrokkenheid van adviesraden, inwoners, medewerkers en andere belanghebbenden is cruciaal. Via interactieve werksessies en bevragingen zullen we de visie van de nieuwe gemeente in 2024 verder uitwerken en concretiseren.

Inwoners, ondernemers, verenigingen en adviesraden krijgen in 2024 de kans om op verschillende thema’s van de nieuwe gemeente hun inbreng te doen tijdens de fusiefora.

Door actief deel te nemen aan deze participatieavonden draag je bij aan de nieuwe gemeente van morgen. Je bent van harte welkom om één, twee of de drie avonden bij te wonen! Wellicht heeft het thema dat jij belangrijk vindt ook raakvlakken met de andere thema’s en kun je je waardevolle ideeën kwijt op elke avond. 

Je vindt alle info over de fusiefora terug in het nieuwsbericht onderaan deze pagina.

Schrijf hier in voor de fusiefora.

Ook de inbreng van de adviesraden en ondernemers is belangrijk. We nodigden een vertegenwoordiging van alle adviesraden uit op een infosessie op dinsdagavond 12 december in de Tieltse Europahal. Tijdens die sessie zijn zij geïnformeerd over de doelstellingen van de fusie, de impact van de definitieve fusiebeslissing en het vervolg van het fusietraject. Hun input is waardevol voor het concretiseren van de visie op de nieuwe gemeente en de verdere vormgeving van het traject.