Bestuurskrachtanalyse

De uitdagingen voor lokale besturen zijn groot, de verwachtingen zijn hoog en de middelen niet onbeperkt. Om hieraan het hoofd te kunnen bieden en klaar te zijn voor de toekomst, stimuleert de Vlaamse regering schaalvergroting bij de Vlaamse gemeenten. Maar is dat ook nodig voor Tielt en Meulebeke? Dat werd in het voorjaar van 2023 door het extern adviesbureau Probis onderzocht. 

Wat is een bestuurskrachtanalyse?

Bestuurskracht. Wat betekent het eigenlijk? Concreet gaat het om voldoende capaciteit om de verschillende opdrachten van een lokaal bestuur te kunnen uitvoeren. 

Timing

Het onderzoek liep van januari tot en met mei 2023.

Resultaten

De samenvatting van de bestuurskrachtanalyse kan je hieronder terugvinden.